Ønsker du å hjelpe andre til å få det bedre?

Treårig EQ-terapeututdanning i Stavanger vil gi deg erfaring og kunnskap om hvordan du kan hjelpe andre – ved først å hjelpe deg selv.

Oppstart: Høst 2024

Undervisningstid

Onsdag: kl. 16:00 – 20:00
Torsdag: kl. 09:30 – 16:30
Fredag: kl. 09:30 – 15:30

10 samlinger i året over tre år.

Sted

Klepp Stasjon
Industrivegen 1A
4353 Klepp Stasjon

Hva er EQ-terapi?

EQ-terapi har til hensikt å hjelpe mennesker som ikke har det godt i relasjon til seg selv eller andre, med å bearbeide såre og vanskelige erfaringer fra barndom, ungdom eller voksenliv. Når disse erfaringene, som kanskje tar mye plass i dag, blir bearbeidet vil det gi plass til mer overskudd og glede.

En investering i livet, hjemme og på jobb

Som student på deltidsutdanningen i EQ-terapi vil du få mulighet til å tilegne deg evnen til å utøve EQ-terapi, og med det kunne jobbe selvstendig som EQ-terapeut. Mange av våre tidligere studenter bruker utdanningen i sitt eksisterende arbeid innenfor HR, undervisning og helse.

Om utdanningen

Dette er en praktisk deltidsutdanning som går over tre år. Undervisningen er samlingsbasert og klassen treffes til samling 10 ganger hvert år. Gjennom å få og gi EQ-terapi, forelesninger, grupperefleksjon og aktiv deltagelse i undervisningen vil du få mulighet til å revurdere dine sannheter og i stadig større grad ta ansvar for eget liv.

Det første året handler i hovedsak om å utvikle evnen til å sette ord på egne følelser, og få erfaring med EQ-terapi.

Det andre året begynner studentene selv å utforske ferdighetene som EQ-terapeut. 

Det tredje året øver studentene på å gi hverandre EQ-terapi, og utvider sin forståelse av seg selv og andre.

Både medstudenter og lærere er aktive i prosessene. Du vil også delta i reflekterende team. 

Undervisning i gruppe

På EQ Institute skaper vi på ulike måter et trygt rom der vi i fellesskap inspirerer og motiverer hverandre til å være ærlige om egne følelser – også de vanskelige og skambelagte. Denne åpne  undervisningsformen inviterer til å være mer sårbar og ærlig i møte med seg selv og andre.  

Noen temaer du vil møte i studietiden

Verneskjold utvikles som en overlevelsesstrategi i barndommen og kommer fra et sted der vi som barn kjente at verden ble utrygg.

Når vi som voksne fortsetter å bruke disse verneskjoldene, skaper vi avstand til både oss selv og de vi egentlig vil ha nær. Det blir en væremåte som er drevet av frykt og derfor forhindrer verneskjoldene oss fra å være autentiske, ekte og ærlige. Ved å bli kjent med våre verneskjold kan vi velge å legge de fra oss – og på den måten få en større nærhet til oss selv og andre.

Selvkritikeren er den indre stemmen som formidler våre kritiske sannheter om oss selv. Denne indre, kritiske stemmen er gjerne et resultat av at vi som barn ble møtt med kritikk og en dette-er-ikke-bra-nok-holdning fra våre nære omsorgspersoner. Ved å velge å lytte til hva selvkritikeren forteller oss, vil vi få tilgang til de vonde følelsene som viser vei til vårt indre, sårede barn. Med andre ord innsikt i det vi trenger å bearbeide for å få det bedre med oss selv og andre.

For å kunne fortelle andre om våre personlige følelser, behov og grenser er tilegnelse av personlig språk helt avgjørende. Personlig språk bidrar til at vi trer mer frem og blir tydeligere for oss selv og andre. Vi tar oss selv mer på alvor. Dette fremmer vår emosjonelle intelligens – vår selvfølelse. 

En forutsetning for å kunne bruke et personlig språk i møte med andre mennesker er å føre den samme indre dialogen med oss selv. Eller sagt med andre ord: Som du møter deg selv, slik møter du også andre.

Offertenkningen er et symptom på at vi befinner oss i den delen av oss som har en sterk opplevelse av å bli avvist, misforstått, ikke trodd på eller som ikke fikk anerkjennelse for sitt sinne eller sorg.

Når vi går inn i offerrollen legger vi ansvaret for våre vanskelige følelser over på de rundt oss. Noen mennesker går seg, med god grunn, fast i offerrollen. Et slikt fastlåst mønster skaper stor avstand i relasjoner til andre.

Omgivelsene våre går lei av å høre på vår klaging og våre problemer. Gjennom å bearbeide de vonde, ufølte følelsene kan vi få en ny forståelse av oss selv, ta stadig mer personlig ansvar og med det få økt selvtillit, selvfølelse og tilfredshet.

Veien til tilgivelse går gjennom betingelsesløs kjærlighet og tilgivelse ovenfor oss selv.  

Når vi som mennesker klarer å tilgi oss selv for egne feil og mangler, skapes det en opplevelse av indre fred. Indre fred er en døråpner til ytre fred.  

Når vi i tillegg klarer å se på andre menneskers uhensiktsmessige atferd som et uttrykk for smerte, er vi i ferd med å mestre tilgivelsens kunst. Tilgivelse starter med en erkjennelse av at: det kunne vært meg under de samme forutsetningene.  

Tilgivelsens motstykke er bitterhet, hat og hevn. Dette er følelser og holdninger som fører til avstand mellom mennesker, og som sakte, men sikkert fører til at vi mister av syne det gode i hverandre. 

Våre erfaringer fra egen barndom har satt dype spor, fordi den måten vi ble møtt på som barn, er den måten vi møter oss selv og andre på som voksne. I barndommen etableres det en slags programmering/indre arbeidsmodell som enten sier:

Jeg er verdt å elske! Eller: Jeg er ikke verdifull!

Jeg kan det jeg vil! Eller: Jeg får ingenting til!

Alle valgene vi tar, tar utgangspunkt i våre sannheter om oss selv. Denne indre programmeringen får derfor store konsekvenser for oss i livet. Å være åpen om egne følelser også når det gjør vondt eller vekker skamfølelse er veien vi trenger å gå for å endre denne programmeringen.

Campus i landlige omgivelser

EQ Institute, avdeling Stavanger, holder til i stasjonsbygget på Klepp stasjon. Klepp stasjon er et transportknutepunkt for reisende som skal til eller fra Klepp og områdene rundt, og det er togforbindelse fra Stavanger og jærkommunene.

Klepp stasjon er et populært startpunkt for turer og utflukter i Jæren-området. Solastranden, en av Norges mest populære strender, ligger bare en kort kjøretur unna.

Kommer du tilreisende til samling, er det mulighet for rimelig overnatting i våre lokaler.  

Oppstart høst 2024

Studieavgift for 2024 for nye studenter: 

Ukedager: 4 200,- pr. mnd. Totalt kr 50 400,- pr. år.

Studieavgiften fordeles over 12 delbetalinger / måneder. Påmeldingsavgiften tilsvarer første delbetaling og refunderes ikke.

Oppsigelsestiden er tre måneder for den som ønsker å avslutte påbegynt utdanning.

Undervisningsdatoer ons-fre

Undervisningsdatoer 24/25

04. – 06. september
02. – 04. oktober
30. oktober – 01. november
27. – 29. november
08. – 10. januar
05. – 07. februar 
05. – 07. mars 
02. – 04. april
14. – 16. mai
04. – 06. juni

Undervisningstid

Onsdag: kl. 16:00 – 20:o0
Torsdag: kl. 09:30 – 16:30
Fredag: kl. 09:30 – 15:30

Klepp Stasjon
Industrivegen 1A
4353 Klepp Stasjon

Kart

Vi har gode parkeringsmuligheter.

Det er ingen formelle opptakskrav til utdanningen. Vi har som utgangspunkt at i møte med emosjonell intelligens, EQ, stiller alle mennesker likt. En forutsetning for å lykkes med utdanningen er at du har et ønske om, og vilje til, endring og utvikling innenfor våre rammer.

De tre bøkene til Herdis Palsdottir utgjør en rød tråd i utdanningen og er obligatorisk pensum:
Relasjoner med barn
Relasjoner 
Den undervurderte barndommen 

I løpet av utdanningen forplikter du deg til å gi minst 10 terapier og ta imot minst 20 terapier. For å få diplom som EQ-terapeut trenger du å bestå en individuell praksisoppgave hvert år. Utdanningen har obligatorisk oppmøte, med en fraværsgrense på 10 % pr. år.

Møt våre lærere

Alle som underviser på EQ Institute har tatt den treårige EQ-terapeututdanningen.

Gunnar Brandt-Eilertsen

EQ-lærer Stavanger

Ellen Marie Innvær

EQ-lærer Stavanger

Julie Rage

EQ-lærer Stavanger

Jeg ønsker å melde meg på!

Du melder deg på ved å fylle inn dine opplysninger i påmeldingsskjemaet.
Du vil deretter motta bekreftelse og første faktura fra oss. Når denne fakturaen er betalt er plassen din.

Ønsker du gratis veiledning?

Ta kontakt med oss for gratis veiledning!
Vi tilbyr veiledningstid på hverdager mellom kl. 09-11 og mellom kl. 13-15.
18:00 – 20:30
EQ-kveld

Lurer du på hva EQ Institute står for og hvordan vi underviser? 

Da er du hjertelig velkommen til EQ-kveld på Klepp stasjon tirsdag 13. august.

Jeg ønsker å melde meg på!

Du melder deg på ved å fylle inn dine opplysninger i påmeldingsskjemaet.
Du vil deretter motta bekreftelse og første faktura fra oss. Når denne fakturaen er betalt er plassen din.
Du kan også melde deg på ved å sende oss en e-post eller ta kontakt på telefon: